PC:  ec2-54-227-17-101

V prípade rušenia nočného kľudu po 22:00 volajte na vrátnicu: +421 55 602 22 40

Šport Pravidlá aktivít
Pondelok, 17 September 2012 20:04

Pravidlá aktivít

Všeobecné pravidla a podmienky športových aktivít spadajúcich pod športového referenta ŠRBN

Všetky zmeny týkajúce sa športových aktivít rieši športový referent. Je Vám k dispozicí pri riešení problémov alebo organizácií turnaja, športových akciách. Jeho povinnosti sú zabezpečovať športové aktivity študentov. Jeho možnosti spadajú pod Katedru telesnej výchovy prípadne pod akademický senát TU.

 

V prípade, že si športový referent neplní svoje povinnosti je možné jeho odvolanie z funkcie. Akékoľvek problémy so športovým referentom môžete prejedať s predsedom študentskej rady, prípadne na zasadnutí ŠRBN.

Kto sa môže zúčastňovať športových aktivít :

Každý študent technickej univerzity v Košiciach , pričom prednostné právo má študent ubytovaný na internáte Boženy Nemcovej , ďalej len ako BN.

Podmienky pre poskytovanie priestorov telocvične:

Priestory telocvične sa prenajímajú skupine, ktorá je zostavená z minimálne 8 členov. Študent, ktorý sa chce venovať športu sa musí zaradiť do skupiny a rešpektovať jej pravidlá . Každá skupina si zvolí svojho zástupcu (vedúci skupiny), ktorý má hmotnú zodpovednosť za priestory telocvične počas vyhradených hodín. Čas na jednu skupinu je 1 hodina počas ktorej sa vykonávajú športové aktivity. Vedúci skupiny pri podpise hmotnej zodpovednosti podpisuje prehlásenie športovému referentovi (členovi študentskej rady BN). Hmotná zodpovednosť upozorňuje na správanie sa v priestoroch telocvične.

Povinnosti vedúceho skupiny:

 • Podpísať vyhlásenie o hmotnej zodpovednosti

 • Odovzdať zoznam členov skupiny športovému referentovi

 • Hlásiť všetky škody závady, ako aj nedisciplinované správanie športovému referentovi

 

Katedrové akcie a turnaje:

Pretože počas roka sa v priestoroch telocvične usporadúvajú rôzne akcie , turnaje a pod., sú skupiny povinné na tento čas uvoľniť priestory telocvične.

Povinnosti organizátorov akcie:

 • Nahlásiť plánovanú akciu najneskôr týždeň pred jej konaním športovému referentovi

 • Dodržiavať všeobecné pravidlá a podmienky športových aktivít

 • Dbať na bezpečnosť a o ochranu zdravia pri konaní akcie

Na akciách je prísne zakázané požívanie alkoholu a fajčenie v priestoroch telocvične!

 

Sankcie:

Akékoľvek porušenie všeobecných pravidiel športových aktivít je potrebné nahlásiť športovému referentovi. Všetky vzniknuté škody alebo porušenie pravidiel , budú prerokované na zasadnutí ŠRBN s možnou účasťou akademického senátu TUKE.

Športové pomôcky a náradia:

Všetky pomôcky k športovým výkonom má na zodpovednosti športový referent ŠRBN.

S pomôckami treba zaobchádzať s rozvahou a používať ich výhradne len na to , načo sú určené. Viac informácií poskytuje športový referent.

Dodržiavanie rozpisu:

 • Skupina, ktorá v daný deň začína od 21:00 sa dostaví na izbu športového referenta najneskôr 10 min. pred začatím a predloží ubytovací preukaz. Na základe tohto predloženia sa mu vydávajú športové pomôcky.

 • Následne skupina vyzdvihne kľúč od telocvične na vrátnici Stavebnej fakulty, kde sa podpíše preberací formulár (kniha)

 • Následná skupina t.j. začínajúca o 22:00 je povinná skontrolovať telocvičňu a prebrať kľúč, po hodine ho odovzdá ďalšej skupine.

 • Posledná skupina t.j. začínajúca 00:00 je povinná skontrolovať telocvičňu zhasnúť svetlá , uzamknúť priestory a odovzdať kľúč na vrátnici Stavebnej fakulty, kde podpíše odovzdávajúci formulár (kniha).

 • Za zostavenie rozpisu je zodpovedný športový referent a to najneskôr do 1. Októbra akademického roku.

 • Skupiny zapísané v rozpise môžu využívať priestory telocvične vo vyhradenom čase jeden akademický rok (zimný aj letný semester) ak sa nedohodnú inak.

Športový referent: Filip Blaško

Izba: B - 258

email:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Čítať 10213 krát Naposledy zmenené Pondelok, 03 Marec 2014 17:07