PC:  ec2-54-198-195-201

V prípade rušenia nočného kľudu po 22:00 volajte na vrátnicu: +421 55 602 22 40

Študentská rada Archív oznamov Novinky na IBN
Nedeľa, 13 Marec 2016 22:33

Novinky na IBN

Po 10 ročnom snažení sa od budúceho školského roka zruší výučba v učebniach nielen na blokoch ale aj medzi blokmi B,C,D na našom internáte.

Učebne v IBN

Po 10 ročnom snažení sa od budúceho školského roka zruší výučba v učebniach nielen na blokoch ale aj medzi blokmi B,C,D na našom internáte. Konečne sa skončí večný boj s ranným hlukom, nedostatkom súkromia pri rannej hygiene, voľnejším pohybom po chodbe v ranných a dopoludňajších hodinách, ukončí sa vzájomné vyrušovanie a obmedzovanie ubytovaných v izbách a študujúcich študentov v učebniach. Vďaka  tejto prevratnej a dlho očakávanej zmene nastane zásadná zmena pre všetkých ubytovaných študentov na týchto blokoch. Učebne, ktoré momentálne slúžia na výučbu budú od budúceho školského roka slúžiť výhradne študentom na ich spoločenský, sociálny, kultúrny, a telesný rozvoj. Toto zrušenie prinesie aj možnosť využitia tohto voľného priestoru pre účely voľnočasových aktivít ubytovaných študentov.

Študovňa

V tejto súvislosti je plánovaná rekonštrukcia študovne na bloku C, 3 poschodie. Na projekte sa už nejaký ten týždeň intenzívne pracuje, pokiaľ pôjde všetko podľa plánu študovňa by mohla byť odovzdaná a plne využívaná už v zimnom semestri v roku 2016. Veríme, že to prispeje k zlepšeniu sociálneho, kultúrneho i študentského prostredia na internáte. Zmodernizovaná miestnosť nebude slúžiť len ako študovňa, ale aj ako spoločenská miestnosť, oddychová zóna a konferenčná miestnosť pre ubytovaných študentov. Fáza fyzickej rekonštrukcie je naplánovaná na letné mesiace tohto roka. Študentov ubytovaných počas letných mesiacov, by sme chceli preto požiadať o trpezlivosť a ohľaduplnosť počas  vykonávaných prác.

 Posilňovňa

Takáto zásadná zmena v preklasifikovaní študovní na spoločenské priestory ovplyvnila aj populárnu a často navštevovanú posilňovňu na našom internáte. Posilňovňa sa momentálne nachádza v suteréne bloku B. Vzhľadom na jej nepostačujúcu kapacitu, vybavenie a hygienu sa uvažuje o jej premiestnení do bloku H (učebne medzi blokmi C a D), a taktiež zmodernizovaní vybavenia. Celkovo by nová posilňovňa mala byť rozložená v troch miestnostiach, pričom každá bude určená na iný druh cvičenia. Posilňovňa je jednou z kľúčových miestností, a preto je našou prioritou jej renovácia a modernizácia! Ide o rozsiahli projekt, ktorý je ako časovo tak aj finančne náročný, preto zatiaľ ešte nie je určený termín jej spustenia do prevádzky. ŠRBN bude priebežne informovať študentov o priebehu rekonštrukcie nielen posilňovne ale aj o transformácii všetkých ostatných miestnosti, ktoré budú k dispozícii študentom už na jeseň tohto roku.

Čítať 1662 krát Naposledy zmenené Nedeľa, 13 Marec 2016 22:34