PC:  ec2-54-198-195-201

V prípade rušenia nočného kľudu po 22:00 volajte na vrátnicu: +421 55 602 22 40

Študentská rada Archív oznamov KONČIACI ŠTUDENTI - LEPENIE 5-KY
Pondelok, 29 Október 2012 10:14
srbn    Každý končiaci študent, ktorý si chce vylepiť 5-ku na dvere, je povinný to nahlásiť na ubytovacie oddelenie internátu B. Němcovej. Lepenie bude prebiehať od 1.11. do 21.12.  2012.


    Je nutnosťou každého organizátora akcie (lepenia 5-ky), aby si vyplnil Žiadosť o povolenie tejto akcie, ktorú nájdete v prílohe. 

    Žiadosť schvaľuje vedúca internátu B. Němcovej , MVDr. Eva Fedorová. Plagát by mal čo najmenej poškodzovať dvere a nemal by obsahovať vulgarizmy alebo prejavy rasového charakteru. Po vykonaní štátnej skúšky je končiaci študent povinný plagát odlepiť a dvere dať do pôvodného stavu.

 

 

 

 

Poznámka: Končiaci bakalári majú prísny zákaz lepenia 3-ky a porušenie tohto zákazu sa bude posudzovať ako hrubý priestupok proti Ubytovaciemu poriadku a následne sa vymerá postih za neuposlúchnutie nariadenia.

Čítať 5567 krát Naposledy zmenené Pondelok, 29 Október 2012 12:18