PC:  ec2-54-198-195-201

V prípade rušenia nočného kľudu po 22:00 volajte na vrátnicu: +421 55 602 22 40

Ubytovanie Archív oznamov Platby na letný semester
Štvrtok, 19 Február 2015 18:13

Platby na letný semester

Študenti môžu začať platiť bytné za mesiace III-IV-V, najneskôr do 15. 3. 2015. 

Za posteľ sa platí 171 €, za garsónku 189 €, nezazmluvnení študenti 240 €. 

Nezabudnite uviesť pri platbe správny VS a dodržať termín !

Za každý omeškaný deň platby sa platí  0.50 €, ktoré treba pripočítať k bytnému.

Čítať 3369 krát