PC:  ec2-54-198-195-201

V prípade rušenia nočného kľudu po 22:00 volajte na vrátnicu: +421 55 602 22 40

Štvrtok, 12 Máj 2016 09:43

Sankcie

Zmluva o ubytovaní bod č.2/ - sankcia 30 € za každý mesiac,o ktorý je skrátená doba ubytovania (sankcie IBAN: SK 25 8180 0000 0070 0008 4947).

Platby za ubytovanie, aj sankcie za predčasné ukončenie ubytovania musia byť uhradené včas, t.j. 3 dní pred odchodom zo ŠD /  v MAISe - platby za ubytovanie, doklad o zrealizovaní platby predložiť na ubytovacom odd. pri odchode zo ŠD.

Čítať 1822 krát