PC:  ec2-54-198-195-201

V prípade rušenia nočného kľudu po 22:00 volajte na vrátnicu: +421 55 602 22 40

Ubytovanie Archív oznamov Predčasné ukončenie štúdia
Štvrtok, 12 Máj 2016 09:45

Predčasné ukončenie štúdia

Študenti pri prerušení, predčasnom ukončení štúdia /je nutné doniesť potvrdenie o
ukončení štúdia/ a študenti končiacich ročníkov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia platia v mesiaci, v ktorom končia štúdium, pri ukončení ubytovania do 15. dňa v mesiaci polovicu mesačného poplatku za ubytovanie, pri odchode po 15.dni uhrádzajú celý mesiac.
Platby za ubytovanie, musia byť uhradené včas, t. j. 3 dní pred odchodom zo ŠD / v MAISe - platby za ubytovanie.

Čítať 2657 krát