PC:  ec2-54-166-146-211

V prípade rušenia nočného kľudu po 22:00 volajte na vrátnicu: +421 55 602 22 40

Ubytovanie Archív oznamov Platba za jún
Utorok, 16 Máj 2017 07:48

Platba za jún

Pri ukončení ubytovania do 15.6.2017 platia študenti polovicu mesačného poplatku za ubytovanie.
Platba musí byť uhradená aspoň 3 dni pred odchodom zo ŠD. / študent je povinný overiť si zrealizovanú platbu v IS MAIS/.

Pri ukončení ubytovania po 15.6.2017 platia študenti poplatok v plnej výške.

Termín platby bez poplatku za omeškanie:
do 15.6.2017 .

Po termíne sa účtuje poplatok za omeškanie :
0,50 €/deň

Čítať 1742 krát