PC:  ec2-54-166-146-211

V prípade rušenia nočného kľudu po 22:00 volajte na vrátnicu: +421 55 602 22 40

Ubytovanie Archív oznamov Letné ubytovanie
Utorok, 16 Máj 2017 07:54

Letné ubytovanie

neplatí pre končiace ročníky Bc., Ing. a doktorandského štúdia

O ubytovanie bez prerušenia, tzv. letné ubytovanie /júl, august/ je študent /ktorý je ubytovaný v ŠD TUKE v ak. r. 2016/2017/ povinný požiadať osobne na ubytovacom oddelení najneskôr do 15.6.2017.

Poplatok za ubytovanie je ako počas ak . roka a musí byť uhradený za obidva mesiace, najneskôr do 30.6.2017 / po tomto termíne je poplatok 0,50 €/deň/.
Na základe uhradenej platby je študent povinný podpísať dodatok k zmluve o ubytovaní na mesiace júl – august 2017.

Pri predčasnom ukončení ubytovania bez prerušenia /letného/ sa platba za ubytovanie nevracia.

Ak má študent záujem len na jeden mesiac, uzavrie novú zmluvu o ubytovaní s platbou 100,00 €/mes.

Čítať 1462 krát