PC:  ec2-54-167-62-170

V prípade rušenia nočného kľudu po 22:00 volajte na vrátnicu: +421 55 602 22 40

Ubytovanie Archív oznamov Pokyny pre ubytovanie na šk.rok 2012/13
Piatok, 21 September 2012 13:49

Pokyny pre ubytovanie na šk.rok 2012/13

Ubytovať sa môžete najskôr dňa 3. 9. 2012. Prístelkári sa môžu ubytovať najskôr 24. 9. 2012. Každý študent, ktorý sa príde ubytovať, musí mať potvrdenie o platbe cez banku so sebou, ináč nebude ubytovaný. Okrem potvrdenia o platbe, študent musí mať pri sebe index a OP.

Platiť na nový šk.rok môžete najskôr 1. 9. 2012 !!! Študenti vyšších ročníkov uvedú v platbe svoj variabilný symbol 20.........., Šs : 1511

Študenti 1.r. bc uvedú var. symbol  1511, po ubytovaní im bude pridelený stály var. symbol.

Platí sa dopredu za mesiace IX /70 %bytného/ X, XI.


Platba bytné:

Číslo účtu: 7000084912/8180

konšt.symbol 0308

suma bytného :145,80 €   postel

108  €       prístelok

162  €       garsonka

 

Jednorázový poplatok za nezistené škody:

Číslo účtu: 7000084947/8180, konšt.symbol 0308

Suma za NŠ : 20 €

Čítať 5136 krát Naposledy zmenené Pondelok, 24 September 2012 14:34