PC:  ec2-54-227-6-156

V prípade rušenia nočného kľudu po 22:00 volajte na vrátnicu: +421 55 602 22 40

Ubytovanie Archív oznamov
Oznamy - Ubytovanie
Oznamy - Ubytovanie

Oznamy - Ubytovanie (87)

Štvrtok, 04 Máj 2017 12:40

Výmena prádla

OZNAMUJEME ŠTUDENTOM, ŽE VÝMENA PRÁDLA NA ŠD NEMCOVEJ 1 BUDE PREBIEHAŤ VŽDY V UTOROK, V ČASE OD 8:00-10:00 HOD. V MIESTNOSTI B-057.
Utorok, 18 Apríl 2017 10:23

Upoznenie UVLF

UPOZORŇUJEME ŠTUDENTOV UVLF, KTORÍ SI ZAREGISTROVALI UBYTOVANIE NA ŠD NEMCOVEJ, V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018, ŽE SÚ POVINNÍ PODAŤ
SI ŽIADOSŤ O UBYTOVANIE AJ NA INTERNÁTE UVLF (S POZN. TUKE- BN). INAK IM INTERNÁT NA ŠD NEMCOVEJ NEBUDE PRIDELENÝ.
ŠTUDENTI UVLF SA MAJÚ RIADIŤ KRITÉRIAMI UVLF NA ICH WEBOVEJ STRÁNKE!!!
Štvrtok, 23 Marec 2017 13:10

Rekonštrukcia

OZNAMUJEME ŠTUDENTOM BÝVAJÚCIM NA BLOKU B , ŽE OD 27.03.2017 SA ZAČÍNA REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV V SUTERÉNE. ZA VZNIKNUTÉ OBMEDZENIA SA OSPRAVEDLŇUJEME A ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE.
Utorok, 07 Marec 2017 19:18

Odstávka kúrenia

Dňa 8.3.2017 bude na B- bloku odstávka kúrenia v čase od 8,00 h. do  15.00 h.

Pondelok, 06 Marec 2017 19:45

Ubytovanie na rok 2017/2018

Žiadosti o ubytovanie v ŠDaJ TUKE pre akademický rok 2017/2018 je možné podať v elektronickej forme cez systém MAIS od 1. 3. 2017 do 15. 4. 2017.


Utorok, 21 Február 2017 13:01

ODSTÁVKA INTERNETU

Utorok, 20 December 2016 14:32

Povinnosť platby

Ubytovacie oddelenie upozorňuje študentov na povinnosť platiť za ubytovanie štvrťročne, a to do 15. dňa príslušného štvrťroka / sept.-novemb., dec.-febr., marec-máj/. V mesiaci jún platba podľa termínu odchodu z ŠD do 15.6. = ½ platby, po 15.6. = celý mesačný poplatok . Platba v neúplnej výške je dôvodom  na účtovanie pokuty z omeškania, a to od termínu splatnosti štvrťročného poplatku za ubytovanie. Svojvoľné mesačné platenie za ubytovanie je dôvodom na účtovanie pokuty z omeškania vzhľadom na nedodržanú výšku štvrťročného poplatku za ubytovanie .

Mesačné platenie za ubytovanie je možné len na základe vopred doručenej žiadosti / tlačivo na ubytovacom oddelení /, a potvrdené súhlasom vedúceho ŠD.

2
Strana 2 z 7