PC:  ec2-54-227-17-101

V prípade rušenia nočného kľudu po 22:00 volajte na vrátnicu: +421 55 602 22 40

Ubytovanie Cenník ubytovania
Pondelok, 17 September 2012 17:52

Cenník ubytovania

Cenník ubytovania študentov a doktorantov platný od 1. 9. 2013

Študentské domovy

 

 

Údaje platné do 31.1.2014 

Názov účtu

Číslo účtu

Kód banky 

SWIFT

Bežný účet - Ubytovanie

7000084912

8180

SUBASKBX

Sankcie a iné poplatky

7000084947

8180

SUBASKBX

 

 

 

Povinné  údaje  od  1.2.2014 

Názov účtu

IBAN

BIC/SWIFT

Bežný účet - Ubytovanie
bytné, pokuty za omeškanie

SK97 8180 0000 0070 0008 4912

SPSRSKBAXXX

Sankcie a iné poplatky
predčasný odchod, písomné napomenutia

SK25 8180 0000 0070 0008 4947

SPSRSKBAXXX


Konšt.symbol: 0308

Špecifický symbol: 1511

Váš variab. symbol: 20........ /10 miestne číslo z maisu/ študenti 1. ročníka: 1511

 

Mesačná platba je :


1. Ubytovanie počas akademického roka :
Posteľ                                 57  €
Posteľ na garsónke             63  €
Prístelok                             43  € 

2. Ubytovanie nezmluvných cudzích študentov počas ak. r. :

Posteľ                                 80  €

3. Krátkodobé ubytovanie študentov :

Študent TU                          5  €
Cudzí                                  8 €

4. Členovia ŠR, ŠP a AS fakúlt :

50 % z ceny za lôžko                           

5. Doktoranti :

podľa bodu 1

6. Sankcie :

  a,  Písomné napomenutie           15 €

  b,  Podmienečné vylúčenie         25 €

  c,  Vylúčenie                             40 € 

  d,  Predčasné ukončenie ubytovania, za každý,  aj začatý mesiac,

       o ktorý je skrátená doba ubytovania : 30 €

  e,  Strata (poškodenie) štítku na kľúče:  2 €

 

Pokuta za každý omeškaný deň platby: 0,50 €

 

Dôrazne žiadame študentov, aby uviedli správny variabilný symbol /2011....../, tak isto špecifický symbol 1511.
Platby sa automaticky zaraďujú podľa var. symbolu a ak ho zle uvediete, je veľký problém nájsť Vašu platbu !!!

Ubyt. odd.

Čítať 43999 krát Naposledy zmenené Utorok, 12 Január 2016 09:39