PC:  ec2-54-227-17-101

V prípade rušenia nočného kľudu po 22:00 volajte na vrátnicu: +421 55 602 22 40

Ubytovanie História internátu
Pondelok, 17 September 2012 17:54

História internátu Boženy Němcovej

Študentské domovy a jedálne tradujú svoj vznik súčasne pri vzniku školy. V roku 1952 sa dokončievala výstavba prvého domova na ul. Ferka Urbánka. Pre veľký záujem o štúdium na fakultách vtedy VŠT sa musela pôvodne plánovaná kapacita s dvojlôžkovými izbami doplniť ďalšími posteľami a tak sa v pomerne neveľkých izbách tiesnili až štyria študenti. Ďalšia časť študentov bývala v podnájme a študenti prvých ročníkov v drevených ubykáciach vo Veľkej Ide. Takáto situácia bola neúnosná a tak sa v polovici päťdesiatych rokov započala výstavba blokov A,B,C,D s kapacitou 1000 lôžok študentského domova na ul. B oženy Němcovej 1.

Ako posledný objekt tohto domova bola v roku 1961 odovzdaná do užívania administratívno-spoločenská časť, v ktorej sídlilo riaditeľstvo ŠD a priestory jedálne a kuchyne s kapacitou 1000 stravníkov. Súčasťou tohto objektu bola i telocvičňa a prepojovacia chodba medzi j jednotlivými blokmi. Prvým riaditeľom ŠD bol v rokoch 1952 – 1960 Ing. Jindřich Sloboda. Vtedajší spoločenský život študentov v domovoch sa sústreďoval na rôzne klubové činnosti ako fotografovanie, modelárstvo, šach, premietanie filmov, ale i šport a zábavné podujatia v T – klube v domove na ul. Ferka Urbánka a v klube Boženka v domove na ul. Boženy Němcovej. Študenti zakladali hudobné skupiny, ktoré sa prezentovali v uvedených kluboch pri spoločenských podujatiach – zábavách, plesoch, čajových popoludniach... . V obidvoch domovoch bola veľmi populárna činnosť IRŠ – internátneho rozhlasového štúdia.
V 60 – tych rokoch kapacity študentských domovov postačovali pre ubytovanie 70 % poslucháčov školy. Riaditeľkou bola v rokoch 1960 – 1969 p.Mária Pichnarčíková a výchovným pracovníkom ŠD František Klanica. Počet zamestnancov týchto dvoch domovov bol 154.
V nasledujúcich rokoch tzv. „ normalizácie“ sa materiálno-technický rozvoj ubytovacích a stravovacích kapacít udržiaval na rovnakej úrovni a spoločenský život študentov v internátoch sa dostal pod taktovku Socialistického zväzu mládeže, ktorý sa okrem politickej angažovanosti zameriaval aj na kladné stránky
–    klubovú činnosť ( založené bolo divadielko „ D „, ďalšie hudobné skupiny),
–    kultúrno-spoločenské a športové podujatia ( hrá sa vysokoškolská liga vo volejbale, basketbale, minifutbale, hádzanej, plávaní),
–    ale aj domovom prospešné brigády pri skrášľovaní okolia.
V tej dobe boli riaditeľmi  prom ped. Ján Uhrín( 1969 – 1971), František Buc ( 1971 – 1977) a Ján Slemenský ( 1977 – 78).
Počet študentov sa neustále zvyšoval a už v šk. roku 1975 – 76 bolo ubytovaných 1900 študentov tak, že sa pridávali do izieb ďalšie lôžka. Domovy mali dve kuchyne, tri jedálne a tri bufety. Jedáleň s kuchyňou na ul. Boženy Němcovej poskytovala i diétne jedlá pre všetkých vysokoškolákov v Košiciach.

Čítať 20171 krát Naposledy zmenené Pondelok, 03 Marec 2014 17:25