PC:  ec2-54-80-60-91

V prípade rušenia nočného kľudu po 22:00 volajte na vrátnicu: +421 55 602 22 40

  • Každý kto mal zaplatený internet na Letný semester 2012/2013 bude môcť naďalej využívať pripojenie bez potreby zápisu!
  • Každý kto nemal zaplatený internet na Letný semester musí podľa nižšie uvedených pokynov zaplatiť 27 eúr na využívanie cez letný semester.
      Pripojenie do siete ....
Pondelok, 20 Máj 2013 22:39

Uskladnenie vecí na leto

srbn Oznamujeme, že ako každoročne ŠRBN pripravilo aj tento rok možnosť uskladnenia vecí v učebni B7 v suteréne bloku C.

 Aj tento rok bude záloha za uskladnenie 20,- eur a uskladnenie sa uskutoční 29.5 a 5.5. od 13:00- 14:00.


 V špeciálnom prípade je možné  dohodnúť sa na inom termíne priamo na tel.č. 0948 460 206.


     Na nástenke pri ubyt. odd. visí definitívny zoznam ubytovaných študentov na šk. rok 2013/14.
Piatok, 17 Máj 2013 09:12

OZNAM - ubytovacie oddelenie(Piataci)

Upozorňujeme študentov končiacich ročníkov inžinierského štúdia, na prísny zákaz rozbíjania fliaš na chodbách v jednotlivých blokoch.

     Na nástenke vedľa ubyt. kancelárie visí predbežný zoznam ubytovaných študentov na šk. rok 2013/14.

     Štipendijný program Kia Motors Slovakia s.r.o. je určený študentom vysokých škôl, ktorí chcú získať cenné profesijné skúsenosti už počas štúdia a pripraviť sa na pozíciu v silnej medzinárodnej spoločnosti.

Prihlásenie