Zmena úradných hodín ubytovacieho oddelenia počas letných prázdnin…

LETNÉ UBYTOVANIE

O ubytovanie bez prerušenia je študent povinný požiadať osobne na ubytovacom oddelení najneskôr do 15.6.2018 …

Platba Jún/2018

Pri ukončení ubytovania do 15.6 platia študenti polovicu mesačného poplatku za ubytovanie. Pri odchode po 15.6 uhradzujú celý mesiac !!!! …