Konkurz ŠPBN

Študentská polícia Boženy Němcovej (ŠPBN) je klubom ŠRBN, ktorej zodpovedá za svoju činnosť. Úlohou člena ŠPBN je vykonávať službu, čo znamená byť nielen nápomocní službu konajúcemu vrátnikovi, kontrolovať prichádzajúcich študentov, ale aj dbať o dodržiavanie ubytovacieho poriadku a dohliadať na disciplínu v študentskom domove.

V prípade záujmu a ďalších informácií vyplňte dotazník nižšie:

DOTAZNÍK