Letná rekonštrukcia part.2

Letná rekonštrukcia spočívajúca v kompletnej prestabne stropov a elektroinštalácie na bloku C prebieha v plnom prúde. Minulý týždeň sa začalo umiestnovanie nosnej konštrukcie, do ktorej sa vkladajú kazety.