Matlab

Technická univerzita v Košiciach je vlastníkom Total Academic Headcount (TAH) licencie pre MATLAB, Simulink, a doplnkové produkty. Zamestnanci univerzity, výskumní pracovníci a študenti môžu tieto produkty používať pre výučbu, výskum a štúdium. Licencia umožňuje jednotlivcom inštalovať produkty na univerzitné zariadenia ako aj na súkromné počítače.

Link :

https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/usek-pre-inovacie-a-transfer-technologii/matlab/matlab