POKYNY pre študentov vyšších ročníkov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v ŠD Němcovej 1 / ІНСТРУКЦІЇ для студентів старших курсів, яким було дозволено заселення в ŠD Němcovej 1