Predbežné rebríčky ubytovania na AR 2018/2019

Predbežné rebríčky ubytovania na AR 2018/2019 sú vyvesené na nástenke pri dverách na ubytovacie oddelenie …