Príkaz rektora č. 15 – O zabezpečovaní zdelávacieho procesu, ubytovaní v ŠDaJ TUKE a stravovaní v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19

Ahojte,
ako Študentská rada Boženy Němcovej, Vám dávame do pozornosti najnovší príkaz rektora Technickej univerzity v Košiciach. Chceli by sme Vás požiadať, aby ste si ho s porozumením prečítali a dodržiavali pravidlá, ktoré sú na ňom uvedené.

Je samozrejmosťou, že Študentská rada a tak isto aj Študentská polícia , bude v maximálnej miere dbať a dohliadať na dodržiavanie týchto pravidiel v priestoroch internátu. Pri porušení týchto pravidiel budeme trvať na vyvodení dôsledkov vyplývajúcich z porušenia týchto nariadení.