Príkaz rektora č. 16 – O zabezpečovaní vzdelávacieho procesu, ubytovaní a stravovaní v ŠDaJ TUKE v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom – II. VLNA – 2. časť