Výmena chodbových elektrických rozvádzačov blok C

Od pondelka 16.7.2018 sa budú vymieňať chodbové elektrické rozvádzače samostatne po poschodiach na bloku C. S tým je spojená postupná odstávka elektrickej energie a internetového pripojenia po poschodiach. Internetové pripojenie bude odstavené aj na bloku D kvôli optickému prepoju na bloku C a taktiež je plánovaná krátkodobá odstávka internetového pripojenia na bloku B z dôvodu aktualizácie hlavného sieťového prepínača.