Členovia ŠRBN
2022/2023

Mária Rúrová
Predseda ŠRBN
Izba: C-317


Vova Arepiev
Predseda PC-klubu
Izba: B - 366

Viliam Kapraľ
Predseda ŠPBN
Izba: D - 148