Členovia ŠRBN
2022/2023

Mária Rúrová
Predseda ŠRBN
Izba: C-317

Vova Arepiev
Predseda PC-klubu
Izba: B - 366

Viliam Kapraľ
Predseda ŠPBN
Izba: D - 148

Libor Klein
Technický hospodár
Izba: D - 045

Barbora Tilová
Kultúrny referent
Izba: C - 206

Mária Smoleňová
Referent pre sociálne záležitosti
Izba: C - 007

Samuel Cerula
Športový referent
Izba: B - 174