Vysávače, žehličky

Členom OZ ŠRBN je umožnené bezplatné vypožičiavanie vysávačov a žehličiek, ktoré nájdete na vrátnici, závady hláste technickému hospodárovi. Vysávač je možné si vypožičať na jednu hodinu a potom ho vrátiť späť na vrátnicu. Pri vypožičaní si nezabudnite zo sebou vziať ISIC.