INTERNET

Každý študent, bývajúci na internáte Boženy Němcovej má možnosť pripojenia sa do káblového alebo bezdrôtového vysokorýchlostného internetu. Na pripojenie je potrebná registrácia do občianského združenia Boženy Němcovej (o.z. ŠRBN).

 

Čo urobiť aby ti išiel internet:

  1. Zaregistrovať sa, pridať počítač, mobil alebo iné zariadenie na userpanel (návod nájdeš na stránke)
  2. Zaplatiť členský poplatok o. z. ŠRBN 27€ za semester (na správny účet so správnym VS, ktorý nájdeš po prihlásení na userpanel)
  3. Prísť na osobný zápis do o.z. ŠRBN (termíny budú včas vyvesené na stránke ibn.sk a na nástenkách po celom internáte)

PS: Ku bodu č.1: každý užívateľ má možnosť pripojenia 1 zariadenia na káblové pripojenie a 1 zariadenia na bezdrôtové, preto odporúčame pripojiť počítač cez kábel a mobil/tablet cez WIFI.

🙂 team PC-klub