PC-klub

PC Klub, momentálne najväščí klub Študentských rád, bol založený v roku 1997 na internáte Jedlíkova 9 a odvtedy poskytuje pripojenie do počítačovej siete študentom, neskôr aj zamestnancom a ostatným ubytovaným na internátoch TUKE. V úzkej spolupráci s univerzitnou a akademickou sieťou SANET taktiež zabezpečuje pripojenie externým organizáciám, školám a stravovacím zariadeniam. PC Klub tvorí súčasne šesť klubov pôsobiacich na internátoch Boženy Němcovej, Ferka Urbánka, Rampová, Jedlíkova 5, Jedlíkova 9 a Jedlíková 13, ktoré medzi sebou komunikujú a pomáhajú si pri riešení problémov.
V ŠDBN má každý možnosť pripojiť sa na internet, priamo na svojej izbe cez svoj notebook alebo počítač. Avšak, ako o každé iné technológie aj o túto sa treba starať, rozvíjať a pri vzniku nejakých chýb aj opravovať. Preto aj tu vznikol PC Klub BN, ktorý sa skladá z 13 členov. Ich hlavnou náplňou je riešenie problémov s pripojením, zabezpečovanie a rozvoj siete a údržba zariadení, kabeláže, zásuviek a rôznych služieb.
V budúcnosti by sme chceli vytvoriť úložný server, kde by mal každý užívateľ svoju pridelenú časť. Ďalej nejaký stream server kde by sa lokálne v rámci internátu púšťali nové filmy. Obnoviť stránku a povoliť prístup užívateľom na stránku internátu a na userpanel aj tým, čo nemajú zaplatený internet. Zvýšenie rýchlosti uplinky na 10Gbit/s a zvýšiť rýchlosť u užívateľoch na 1Gbit/s.Toto je iba časť z plánov, ktorá ešte čaká na realizáciu. Pripojením do siete, užívateľ dostáva množstvo výhod. Okrem vysoko-rýchlostného pripojenia do siete, môže každý využívať aj naše služby. Napr. môže pozerať online televíziu, resp. rádio, stačí keď si nastaví svoje VLC a môže sledovať. Môžu sa sťahovať programy, filmy a všeličo iné z FTP serverov. Sťahovanie z FTP serverov vôbec nesťahuje z kvóty, čo je jeho obrovská výhoda. Každý automaticky dostáva svoju emailovú schránku, ktorá ma tvar  meno.priezvisko@intrak.sk. Použitie iných nezabezpečených SMTP serverov je z bezpečnostných dôvodov zakázané. Všetky služby a ich nastavenia sú presne a jednoducho popísane na internátnej stránke. Popis je spravený tak, aby ho každý zvládol, bez nejakých problémov. Ak napriek tomu je predsa niečo nejasné, kľudne sa môžete obrátiť na niektorých technikov.
Prečo sa stať členom PC klubu? Výhodou členstva PC klubu je predovšetkým výborná atmosféra, keďže je to skupina pozostávajúca z mladých ľudí. Okrem toho, keďže každý člen spravuje sieť, tak automaticky má pripojenie do siete zadarmo. Podľa mňa, najväčšou výhodou sú skúseností, ktoré si tu môže každý nabrať, keďže sa stará o sieť v ostrej prevádzke. Každý člen PC klubu,  sa môže zdokonaľovať v oblasti, ktorá ho baví a s ktorou by chcel pokračovať v budúcnosti. Má tu na výber množstvo prostriedkov a kvalitnú technickú podporu, keďže zbehlí technici už majú väčší prehľad v oblasti informatiky. Celý klub sa skladá zo šikovných ľudí. Ak máte nejaké nejasnosti, tak sa môžete obrátiť na technikov, ktorí vám radi pomôžu. Musíte brať do úvahy aj to, že sú takí istí študenti a majú také isté povinnosti v škole ako aj vy.