PC-klub

PC Klub, momentálne najväščí klub Študentských rád, bol založený v roku 1997 na internáte Jedlíkova 9 a odvtedy poskytuje pripojenie do počítačovej siete študentom, neskôr aj zamestnancom a ostatným ubytovaným na internátoch TUKE. V úzkej spolupráci s univerzitnou a akademickou sieťou SANET taktiež zabezpečuje pripojenie externým organizáciám, školám a stravovacím zariadeniam. PC Klub tvorí súčasne šesť klubov pôsobiacich na internátoch v Košiciach a to konkrétne na internáte Boženy Němcovej, Ferka Urbánka, Rampová, Jedlíkova 5, Jedlíkova 9,  Jedlíková 13 a taktiež v Prešove na internáte Budovateľská 13 a Budovateľská 31. Hlavným a dôležitým cieľom všetkých PC-klubov na jednotlivých internátoch je spoločná komunikácia a riešenie problémov.

V študentskom dovome Boženy Němcovej 1 má každý ubytovaný možnosť pripojenia na internet pomocou káblového alebo bezdrôtového zapojenia. Avšak, ako o každé iné technológie aj o túto sa treba starať, rozvíjať a pri vzniku nejakých chýb opravovať. Preto aj tu vznikol PC Klub BN, ktorý sa aktuálne skladá z 9 členov. Ich hlavnou náplňou je riešenie problémov s pripojením, zabezpečovanie a rozvoj siete a údržba zariadení, kabeláže, zásuviek a rôznorodých služieb.

Pripojením do siete, užívateľ dostáva množstvo výhod. Okrem vysoko-rýchlostného pripojenia (100 mbit/s) do siete, môže každý využívať aj naše služby. Napr. môže pozerať online televíziu, resp. rádio, stačí keď si nastaví svoje VLC a môže sledovať. Môžu sa sťahovať programy, filmy a všeličo iné z FTP serverov. Každý automaticky dostáva svoju emailovú schránku, ktorá ma tvar meno.priezvisko@intrak.sk prihlásenie je možné na stránke https://mail.intrak.sk. Použitie iných nezabezpečených SMTP serverov je z bezpečnostných dôvodov zakázané. Všetky služby a ich nastavenia sú presne a jednoducho popísane na stránke https://pcklub.sk. Popis je spravený tak, aby ho každý zvládol, bez nejakých problémov. Ak napriek tomu je predsa niečo nejasné, kľudne sa môžete obrátiť na niektorých z technikov.

V budúcnosti by sme chceli zvýšenie rýchlosti uplinky na 10Gbit/s a zvýšiť rýchlosť u užívateľoch na 1Gbit/s.Toto je iba časť z plánov, ktorá ešte čaká na realizáciu.

Prečo sa stať členom PC klubu? Výhodou členstva PC klubu je predovšetkým výborná atmosféra, keďže je to skupina pozostávajúca z mladých ľudí. Okrem toho, keďže každý člen spravuje sieť, tak automaticky má pripojenie do siete zadarmo. Podľa mňa, najväčšou výhodou sú skúseností, ktoré si tu môže každý nabrať, keďže sa stará o sieť v ostrej prevádzke. Každý člen PC klubu,  sa môže zdokonaľovať v oblasti, ktorá ho baví a s ktorou by chcel pokračovať v budúcnosti. Má tu na výber množstvo prostriedkov a kvalitnú technickú podporu, keďže zbehlí technici už majú väčší prehľad v oblasti informatiky. Celý klub sa skladá zo šikovných ľudí. Ak máte nejaké nejasnosti, tak sa môžete obrátiť na technikov, ktorí vám radi pomôžu. Musíte brať do úvahy aj to, že sú takí istí študenti a majú také isté povinnosti v škole ako aj vy.