Študentská rada


Študentská rada – Boženy Němcovej (ŠRBN) patrí medzi študentské organizácie FEI TU v Košiciach. Priamo spadá pod študentskú časť Akademického senátu a sídli v priestoroch Študentského domova na Boženy Němcovej 1. ŠRBN rozvíja a podporuje športové, kultúrne a iné záujmy. Každoročne ŠRBN organizuje akcie pre študentov, ako napríklad futbalový turnaj, turnaje v počítačových hrách (FIFA, CS 1.6), Vianočná kapustnica, Haloween party a jarné upratovanie.