Posilovňa


Ako získať preukaz?

  1. Zaplatiť poplatok 27 eur
  2. Zaslať fotku v elektronickej podobe, meno, blok, číslo izby, číslo z MAIS-u(variabilný symbol pre platby za ubytovanie) na adresu : sport@ibn.sk

 

Preukazy sa budú vydávať len v pondelky od 20:00 do 21:00 na izbe B-167.

Počnúc 6. týždňom sa preukazy už vydávať nebudú!!!