Posilovňa

Vstup do posilňovne je možný 24/7, je podmienený vydaním preukazu, ktorý sa vydáva na začiatku semestra (dozvieš sa kedy na ibn.sk a na nástenkách). Posilňovňa sa nachádza v suteréne bloku B. Všetky potrebné záležitosti vybavuje športový referent.