Študovňa

Študovňa na 3. poschodí bloku C bola zrekonštruktovaná počas leta a zimného semestra 2018/2019 za pomoci riaditeľstva ŠDAJ, ubytovacieho oddelenia BN-1, SOŠ Kukučínovej, študentskej rady, študentskej polícií a v neposlednom rade za pomoci PC-klubu. Miestnosť je určená pre členov ŠRBN .o.z. a je k dispozícii non-stop.