Práčovňa

Pranie je dostupné len pre členov o.z. ŠRBN !

Správu a údržbu práčky, práčovne, vysávačov a žehličiek  na internáte Boženy Němcovej spravuje člen študentskej rady – Technický hospodár, ktorý má za úlohu zisťovať stav uvedených zariadení a zistené závady tíchto zariadení hlásiť na stretnutí Študentsej rady.

Práčovne sa nachádzajú na blokoch B a D na 3. poschodí, C blok – suterén.

Pri vypožičaní  kľúčov maximálne po dobu 4 hodín na vrátnici si so sebou nezabudni vziať ISIC !!!

Pravidlá a postihy

  1. Pri použití práčovne ste povinní ju skontrolovať pred a po praní. Prípadné škody alebo znečistenie hlásiť  technickému hospodárovi (viď. študentské kluby/študentská rada/členovia), alebo na vrátnici.
  2. Každý je povinný dodržiavať v priestoroch práčovne poriadok a čistotu.
  3. Pri zistení neporiadku ešte pred použitím hneď spätne nahlásiť technickému hospodárovi, alebo na vrátnici.
  4. Ak bude pri náhodných kontrolách zistené opakované znečistenie práčovne, pranie bude spoplatnené pre všetkých.