IKT-C

IKT – Informačné a komunikačné technológie

Miestnosť IKT je multimediálna učebňa určená pre študentov, ktorí potrebujú pracovať na počítači. Táto miestnosť je vybavená 10 počítačmi, ktoré sú výkonné a obsahujú dva monitory na jednoduchšiu prácu. Táto miestnosť je otvorená vo večerných hodinách, zvyčajne od 19:00 do 22:00 a prístup do miestnosti majú všetci ubytovaní študenti, ktorí sú členmi občianskeho združenia. Okrem študentov využívajú túto miestnosť aj členovia študentskej rady alebo iných klubov na verejné alebo privátne schôdze alebo na dodatočné kurzy pre členov jednotlivých klubov. Táto miestnosť vznikla vďaka fondom európskej únie a šikovným členom študentskej rady, ktorí celý projekt zrealizovali. Veríme, že táto miestnosť bude prospešná, využívaná študentmi a skvalitní ich život na internáte Boženy Němcovej.