Pokyny pre ukončenie ubytovania

Študent, ktorý ukončuje ubytovanie je povinný riadne sa odhlásiť, a to :

 

-vyzdvihnúť si odchodku z ubytovacieho oddelenia
/ pani upratovačka prevezme izbu a skontroluje inventár/

 

-informovať sa o bytnom,
zaplatené musí mať do konca mesiaca v ktorom sa odhlasuje

 

-ak dostal prádlo, vymeniť ho v práčovni
za čisté a vrátiť na ubytovacie oddelenie

 

Na ubytovacom oddelení študent odovzdá:
-kľúč od izby
-internátnu legitimáciu
-odchodku
-postelné prádlo
-platba musí byť vyrovnaná