Pokyny pre ukončenie ubytovania

Študent, ktorý ukončuje ubytovanie je povinný riadne sa odhlásiť, a to :

  1. mať zaevidovanú platbu za ubytovanie v IS MAIS, prípadne sankciu za predčasný odchod zo ŠD ( ak odchádza skôr ako v mesiaci jún), všetky podlžnosti voči ŠD BN1 pred odchodom zo ŠD  musia byť vyrovnané
  2. upratať izbu a dať ju do pôvodného stavu ( vzniknuté závady opraviť,  premaľovať, nahradiť )
  3. vyzdvihnúť si odchodku z ubytovacieho oddelenia
  4. doniesť vyplnenú a podpísanú odchodku osobne na ubytovacie oddelenie  ( izba sa odovzdáva upratovačke, podpíše odchodku )
  5. ak dostal prádlo, vymeniť ho v práčovni za čisté a vrátiť na ubytovacie oddelenie
  6. odovzdať na ubytovacom oddelení kľúč s visačkou
  7. izba sa odovzdáva v pracovných dňoch, v úradných hodinách na ubytovacom oddelení, každý študent odovzdáva izbu sám za seba