Zápis do OZ BN1 LS2021/22

—-INTERNET—- Tí, ktorí už zaplatili členský poplatok 27€ MUSIA podpísať prihlášku do občianského združenia. Ak ju už máte vytlačenú a podpísanú, hoďte ju do krabice,…

ZÁPIS DO OZ ŠRBN NA ZS 2020/2021

Všetci nový členovia a prváci, ktorým nefunguje káblové pripojenie a majú v pondelok dištančnú formu výučby môžu požiadať o aktivovanie internetu pomocou helpdesku cez www.userpanel.pcklub.sk