Členovia ŠPBN
2022/2023

Viliam Kapraľ
Predseda ŠPBN
Izba: D - 148


Bc. Anna Skidanova
Študentská polícia
Izba: C - 207

Dávid Kolinčák
Študentská polícia
Izba: B- 074

Dávid Savarij
Študentská polícia
Izba: B - 074

Bc. Vlad Savka
Študentská polícia
Izba: D - 140

Iryna Kost
Študentská polícia
Izba: C - 317

Bc. Vasyl Bidzilia
Študentská polícia
Izba: D - 221

Bc. Roman Ovčarik
Študentská polícia
Izba: D - 328

Martin Rusič
Študentská polícia
Izba: B - 253

Michal Gasior
Študentská polícia
Izba: D - 340