Členovia ŠPBN
2022/2023

Viliam Kapraľ
Predseda ŠPBN
Izba: D - 148

Bc. Anna Skidanova
Študentská polícia
Izba: C - 207

Dávid Kolinčák
Študentská polícia
Izba: B- 074

Dávid Savarij
Študentská polícia
Izba: B - 074

Bc. Vlad Savka
Študentská polícia
Izba: D - 140

Michal Gasior
Študentská polícia
Izba: D - 340

Bc. Vasyl Bidzilia
Študentská polícia
Izba: D - 221

Bc. Roman Ovčarik
Študentská polícia
Izba: D - 328

Martin Rusič
Študentská polícia
Izba: B - 253

Filip Maďoran
Študentská polícia (v zácviku)
Izba: B - 263

Mário Molčan
Študentská polícia (v zácviku)
Izba: B - 254

Robert Szaniszló
Študentská polícia (v zácviku)
Izba: B - 077

Jozef Jacak
Študentská polícia (v zácviku)
Izba: B - 075

Filip Kuzmiak
Študentská polícia (v zácviku)
Izba: B - 263

Juraj Zakucia
Študentská polícia (v zácviku)
Izba: B - 376