Odpovede na otázky študentov

http://tuke.sk/wps/wcm/connect/1cdd26de-ce8a-48cc-a8fd-ce06a78080b8/informacia-pre-verejnost-odpovede-vedenia-tuke-na-caste-otazky-studentov_25_03_2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n4hSDy0

Loading Image