Matlab

Technická univerzita v Košiciach je vlastníkom Total Academic Headcount (TAH) licencie pre MATLAB, Simulink, a doplnkové produkty. Zamestnanci univerzity, výskumní pracovníci a študenti môžu tieto produkty…

Letná rekonštrukcia PC-klub part.1

Počas júla sa naši PC-klubáci intenzívne podieľali pri rekonštrukcií chodieb na celom bloku C. Všetky slaboprúdové káble museli byť presunuté nad kazetový podhľad, ktorý sa…

Zmena úradných hodín ubytovacieho oddelenia počas letných prázdnin…

Loading Image