Zápis do OZ BN1 LS2021/22

—-INTERNET—- Tí, ktorí už zaplatili členský poplatok 27€ MUSIA podpísať prihlášku do občianského združenia. Ak ju už máte vytlačenú a podpísanú, hoďte ju do krabice,…

Loading Image