PC:  ec2-54-227-17-101

V prípade rušenia nočného kľudu po 22:00 volajte na vrátnicu: +421 55 602 22 40

Piatok, 22 September 2017 06:08

Zápis do ŠRBN, o.z. ZS 2017/2018

IBAN: SK4009000000005023290365

BIC-SWIFT: GIBASKBX

Špecifický sympol: 9920

Variabilný symbol: nájdeš na userpanel.pcklub.sk

Pondelok, 04 September 2017 08:29

Ubytovanie študentov