PC:  ec2-54-198-151-201

V prípade rušenia nočného kľudu po 22:00 volajte na vrátnicu: +421 55 602 22 40

Pondelok, 26 Október 2015 13:16

Odstávka vody

Dňa 26. 10. 2015 v čase od 14.00 do 16.00 bude odstavená studená voda v areáli ŠDBN.
Piatok, 02 Október 2015 05:58

Parkovisko

Žiadame študentov, aby neparkovali svoje autá na parkoviskách pri blokoch oproti. Zaberajú miesta pre autá ľudí bývajúcich v nich. Pre študentov je určené parkovisko za D-blokom. Ak to nepomôže, budú  obyvatelia riešiť tento problém iným spôsobom.

Piatok, 02 Október 2015 05:55

Výmena izieb

Študenti, ktorí sa chcú po vzájomnej dohode premiestniť na inú izbu, nech sa prídu prehlásiť do ubytovacej kancelárie v dňoch od 1. X. 2015  -  5. X. 2015

Utorok, 29 September 2015 14:28

Posilňovňa pre ak. rok 2014/2015 ZS

Ako získať preukaz?

1. Zaplatiť poplatok 27 eur

2. Zaslať fotku v elektronickej podobe, meno, blok, číslo izby,
    číslo z MAIS-u(variabilný symbol pre platby za ubytovanie) na adresu : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Pripojenie do počítačovej siete na ZS 2015/2016 spolu so zápisom do občianského združenia BN bude prebiehať: 23.9. o 18:00,  27.9. o 20:00 a  28.9.  o 18:00 v miestnosti IKTC (C-blok, 2. posch., oproti schodom).
    1. Ubytovať sa môžete najskôr dňa 2. 9. 2015.

    2. Ubytováva sa na ubytovacom odd. ŠD v čase :
     Po. - Štv. od 8.00 do 14.00
     Pia. -   od 8.00 do 12.00 okrem soboty a nedele

    3. K ubytovaniu je potrebné : - občiansky preukaz
                   - ISIC alebo potvrdenie o návšteve
                    školy
                   - doklad o zaplatení bytného za me-
                    siace IX,X,XI /výpis z účtu, alebo
                    potvrdenie o zrealizovaní platby s
                    razítkom banky.

    4. Pri ubytovaní sa na internát do 15.9. sa platí plné bytné za
     3 mesiace, t.j. 171 €. Pri nástupe po 15.9. sa uhradí za IX
     70% bytného, spolu s X,XI 154 €.

    5. Platby uhraďte najskôr od 1.9.2015 cez banku /nie na pošte/,
     na číslo účtu bytného - IBAN SK97 8180 0000 0070 0008 4912 s
     variabilným symbolom 1511 /prvý ročník bc/, u vyšších ročníkov
     vlastný var. symbol.
Streda, 10 Jún 2015 08:06

Prerušenie tepla

Na základe oznámenia TEKO a.s. o celosystémovej odstávke SCZT a prerušení dodávky tepla v roku 2015 podľa zákona č 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, upresňujeme obmedzenia dodávky TUV v areáloch a objektoch TUKE nasledovne:

16.06 - 18.06.2015
celosystémová odstávka - celkové
prerušenie dodávky tepla.

Vážení používatelia,

v stredu 10. 6. 2015 od 19:00 bude uskutočnená odstávka komunikačnej infraštruktúry TUKE z dôvodu výmeny technológie v trvaní do 2 hodín.

V uvedenom čase nebudu dostupné žiadne funkcie počítačovej siete, teda nebude funkčné pripojenie do Internetu a nebudú dostupné žiadne sieťové služby.


S pozdravom

Dispečing ÚVT

internet-disconnect1