PC:  ec2-54-198-151-201

V prípade rušenia nočného kľudu po 22:00 volajte na vrátnicu: +421 55 602 22 40

Piatok, 30 August 2013 11:52

Výročná správa

Informácia

Na hlavnom paneli do sekcie Študentská rada pribudla Výročná správa za rok 2013.

Link na Výročnú správu

Už len mesiac mate príležitosť zapojiť sa do súťaže Nauč ma o prírode, ktorú vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). Ich úlohou je vymyslieť originálne, kreatívne riešenie vo forme hry, kvízu či animácie prostredníctvom interaktívnej prezentácie, a tak priblížiť žiakom I. stupňa ZŠ informácie o prírode a ekológii. Súťažiť môžu všetci študenti tých vysokých škôl, ktoré prostredníctvom ASFEU realizujú alebo realizovali svoje projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ.
  • Každý kto mal zaplatený internet na Letný semester 2012/2013 bude môcť naďalej využívať pripojenie bez potreby zápisu!
  • Každý kto nemal zaplatený internet na Letný semester musí podľa nižšie uvedených pokynov zaplatiť 27 eúr na využívanie cez letný semester.
      Pripojenie do siete ....
Pondelok, 20 Máj 2013 22:39

Uskladnenie vecí na leto

srbn Oznamujeme, že ako každoročne ŠRBN pripravilo aj tento rok možnosť uskladnenia vecí v učebni B7 v suteréne bloku C.

 Aj tento rok bude záloha za uskladnenie 20,- eur a uskladnenie sa uskutoční 29.5 a 5.5. od 13:00- 14:00.


 V špeciálnom prípade je možné  dohodnúť sa na inom termíne priamo na tel.č. 0948 460 206.


     Na nástenke pri ubyt. odd. visí definitívny zoznam ubytovaných študentov na šk. rok 2013/14.
Piatok, 17 Máj 2013 09:12

OZNAM - ubytovacie oddelenie(Piataci)

Upozorňujeme študentov končiacich ročníkov inžinierského štúdia, na prísny zákaz rozbíjania fliaš na chodbách v jednotlivých blokoch.