PC:  ec2-54-166-146-211

V prípade rušenia nočného kľudu po 22:00 volajte na vrátnicu: +421 55 602 22 40

Piatok, 21 September 2012 13:53

Oznam o uskladnených veciach

Dňa 20.9.2012 bude prebiehať odovzdávanie uskladnených vecí na leto na bloku C v čase od 14:00 - 15:30. Takže prosíme študentov, ktorých sa tento oznam týka, aby si veci v tento deň prišli vyzdvihnúť. Po dohode na čísle 0948 460 206  je možné sa dohodnúť aj na inom termíne. Uskladnené veci, pre ktoré sa nik neprihlási budú odstránené.

Piatok, 21 September 2012 13:49

Pokyny pre ubytovanie na šk.rok 2012/13

Ubytovať sa môžete najskôr dňa 3. 9. 2012. Prístelkári sa môžu ubytovať najskôr 24. 9. 2012. Každý študent, ktorý sa príde ubytovať, musí mať potvrdenie o platbe cez banku so sebou, ináč nebude ubytovaný. Okrem potvrdenia o platbe, študent musí mať pri sebe index a OP.

Piatok, 21 September 2012 13:09

Aktuality SD TU

Milí študenti, poprosm vás, aby ste si prečítali pokyny letného ubytovanie na tejto adrese :  http://www.tuke.sk/sdtu/aktuality

Za pochopenie ďakujem.


Piatok, 21 September 2012 11:49

Študentský ombudsman

Študentský ombudsman je špeciálny ochranca práv vysokoškolských študentov Slovenskej republiky, pôsobiaci pri Študentskej rade vysokých škôl. Jeho hlavným poslaním je chrániť postavenie študentov vysokých škôl a aktívne pomáhať pri riešení ich problémov. Hlavnou úlohou študentského ombudsmana je poskytovanie právneho poradenstva študentom vysokých škôl v oblasti vysokoškolského štúdia, za splnenia podmienky, že došlo ku porušeniu práva študenta vysokej školy vyplývajúceho zo zákona alebo z iného právneho predpisu. Medzi jeho ďalšie úlohy patrí najmä spolupráca s predstaviteľmi verejných orgánov a organizácií, pôsobiacich v oblasti vysokého školstva s cieľom ochrany právneho postavenia študentov vysokých škôl. Študentský ombudsman nebude a nemôže rozhodovať o konkrétnych prípadoch porušenia práv študentov, ale bude poskytovať len poradenstvo a pomoc pri porušení práv študentov vysokých škôl vyplývajúcich zo zákona a iných právnych predpisov. Od študentského ombudsmana teda nemožno očakávať, že rozhodne o nejakom spore, o tom môže rozhodnúť len samotná vysoká škola alebo súd. Pokiaľ potrebujete poradiť alebo ak sa domnievate, že boli Vaše práva študenta vysokej školy pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti vysokej školy porušené môžete študentského ombudsmana kontaktovať.

 

Nezabudnite si prečítať aj obsah prílohy!


Štvrtok, 20 September 2012 19:35

Nové logá študentských rád vysokých škôl

Upravené logo ŠRVŠ na stiahnutie nájdete v prílohe.
30
Dopredu
Koniec