PC:  ec2-23-20-86-177

V prípade rušenia nočného kľudu po 22:00 volajte na vrátnicu: +421 55 602 22 40

    1. Ubytovať sa môžete najskôr dňa 2. 9. 2015.

    2. Ubytováva sa na ubytovacom odd. ŠD v čase :
     Po. - Štv. od 8.00 do 14.00
     Pia. -   od 8.00 do 12.00 okrem soboty a nedele

    3. K ubytovaniu je potrebné : - občiansky preukaz
                   - ISIC alebo potvrdenie o návšteve
                    školy
                   - doklad o zaplatení bytného za me-
                    siace IX,X,XI /výpis z účtu, alebo
                    potvrdenie o zrealizovaní platby s
                    razítkom banky.

    4. Pri ubytovaní sa na internát do 15.9. sa platí plné bytné za
     3 mesiace, t.j. 171 €. Pri nástupe po 15.9. sa uhradí za IX
     70% bytného, spolu s X,XI 154 €.

    5. Platby uhraďte najskôr od 1.9.2015 cez banku /nie na pošte/,
     na číslo účtu bytného - IBAN SK97 8180 0000 0070 0008 4912 s
     variabilným symbolom 1511 /prvý ročník bc/, u vyšších ročníkov
     vlastný var. symbol.
Streda, 10 Jún 2015 08:06

Prerušenie tepla

Na základe oznámenia TEKO a.s. o celosystémovej odstávke SCZT a prerušení dodávky tepla v roku 2015 podľa zákona č 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, upresňujeme obmedzenia dodávky TUV v areáloch a objektoch TUKE nasledovne:

16.06 - 18.06.2015
celosystémová odstávka - celkové
prerušenie dodávky tepla.

Vážení používatelia,

v stredu 10. 6. 2015 od 19:00 bude uskutočnená odstávka komunikačnej infraštruktúry TUKE z dôvodu výmeny technológie v trvaní do 2 hodín.

V uvedenom čase nebudu dostupné žiadne funkcie počítačovej siete, teda nebude funkčné pripojenie do Internetu a nebudú dostupné žiadne sieťové služby.


S pozdravom

Dispečing ÚVT

internet-disconnect1
Streda, 27 Máj 2015 20:50

Odstávka elektriny

Dňa 30.5.2015 bude v areáli ŠD BN od 7.00 hod. do 19.00 hod. odstávka elektriny  z dôvodu údržby el. zariadení v areáli TUKE.

Streda, 27 Máj 2015 20:48

Platby v mesiaci jún

Študenti končiacich ročníkov ing. a dokt. štúdia, uhrádzajú len alikvotnú časť platby v mesiaci v ktorom končia štúdium. Platiť budú na ubytovacom odd.

 

Streda, 27 Máj 2015 20:45

Rekonštrukcia

Z dôvodu rekonštrukcie striech je prísny zákaz vstupu na plochu za kontajnermi  !!!

Týka sa to aj rozbíjania fliaš po štátniciach !!!

Oznamujeme študentom, že ako každoročne, ŠRBN aj tento rok poskytuje možnosť uskladnenia vecí na leto v miestnosti R1 (suterén, blok B).

Piatok, 22 Máj 2015 15:09

Rekonštrukcia striech

Oznamujeme študentom bývajúcim v internáte Němcovej 1, že až do odvolania sa rušia všetky akcie medzi blokom C – D kvôli rekonštrukcii striech.

Piatok, 22 Máj 2015 15:06

Rezervácia izieb

Na nástenke pri ubyt. kancelárii visí definitívny zoznam ubytovaných študentov na budúci šk. rok.

Prihlásenie