Záujem o umytie okna

Žiadame študentov, ktorí bývali v lete ( júl, august) a majú záujem umyť okno na izbe, nech sa dohodnú s upratovačkou na termíne.