Zmena úradných hodín ubytovacieho oddelenia počas letných prázdnin…