Stravovacie prevádzky TUKE Organizačné a finančné zmeny TUKE od 1.1.2019

Zvýšenie ceny stravnej jednotky pre zamestnancov z 3,60 na 3,90 eúr.
U študentov sa zavedie nárok na mesačné sledovanie dotácií.
Hranice pre priznanie dotácií u študenta sa zvýšia z 2,-/4,- eúr na 2,80/5,60 eúr.